Cách sử dụng rizin hiệu quả nhanh nhất

HƯỚNG DẪN SỬ SỤNG:

* Mỗi ngày dùng 1-2 viên ( dựa vào cơ địa mỗi người )

* Mỗi 1 viên Rizin tương đương 1 cây Nhục Thung Dung. Hấp thụ 100% vào cơ thể.

* Sử dụng 3-7 ngày bắt đầu cò hiệu quả